Een Eigen Stuk Land

In juni 2015 was MTAA in de gelegenheid een stuk land aan te kopen om er een eigen office op te bouwen, van waaruit alle activiteiten plaats zullen vinden. Ook is er ruimte voor een demonstratieplot voor landbouwgewassen. Zie hieronder een paar foto’s.  

Continue reading

De weduwen

Een groep van 20 weduwen, die risico lopen om AIDS te krijgen of die al besmet zijn hebben is onze volgende doelgroep. Zij hebben zojuist de training van twee weken afgerond en zijn aan het eind daarvan getest.

Continue reading

Fishponds

In het kader van leefstijlverbetering en hechter maken van de groepen zijn gezamelijke visvijvers uitgegraven. Negen visvijvers werden gesponserd door AMREF en zes andere betaald met geld van MTAA-leden zelf. Zes echtparen delen een vijver. 

Continue reading