MTAA Nederland

MTAA Nederland is in 2007 opgericht en is gevestigd in Amsterdam.
De bestuursleden zijn: Marian Holtland (voorzitter), Martijn Bakker (secretaris), Tom Rossmark (penningmeester), Pieter van den Hombergh, Vera Fontijn, Johan de Jong en Diet Scholten (website). Zij hebben gezamenlijk een ruime ervaring in de tropengeneeskunde, gezondheids- en ouderenzorg en in financieel beheer.

Onze geldmiddelen bestaan uit:

  • donaties;
  • subsidies en sponsorgelden;
  • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
  • overige baten.

Het geld dat wij voor MTAA Kenya inzamelen wordt gebruikt voor het geven van intensieve trainingen in gedragsverandering.

De bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn telkens herbenoembaar. Ze worden voor hun werkzaamheden niet betaald. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Dat komt eens per half jaar bijeen, en verder zo vaak als de voorzitter of minstens twee bestuursleden gewenst achten. De algemene en financiĆ«le jaarverslagen zijn hier te vinden; het beleidsplan van MTAA Nederland – opgesteld in 2008 – vindt u hier.

Reageren is niet mogelijk