Resultaten en verhalen

MTAA heeft in Mumias East 1500 leden. Na de trainingen zijn groepen gevormd waarin de leden elkaar ondersteunen om hun veranderde gedrag te bestendigen. MTAA kent de volgende doelgroepen: discordant couples (een partner HIV-negatief, de ander HIV-positief), youth couples, HIV-negative groups, widow groups ensinds 2016 – adolescents.
Cijfers van de City Council uit 2014 laten zien dat in Mumias East de prevalentie van HIV 2.7% is. Ter vergelijking: in Mumias West is de prevalentie 4.6%. Het totaal gemiddelde in Kakamega County is 5.9%. MTAA heeft – op het totale bevolkingsaantal – een relatief gering aantal mensen getraind. Het lagere percentage HIV-besmettingen in Mumias East maakt echter zeer aannemelijk dat de getrainde MTAA-leden sterke invloed hebben op hun omgeving.

 
DSC_0107_2

Keep the promise

Bemoedigend zijn ook de volgende gegevens:

  • HIV-positieve leden accepteren en ondersteunen elkaar;
  • Er is onderlinge financiële ondersteuning;
  • De leden dragen hun opgedane kennis en gedragsverandering uit bij evenementen waar veel mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij begrafenissen. Hierdoor reikt de invloed van de trainingen veel verder dan tot hen alleen;
  • Binnen de groepen hebben – op één na – alle leden hun HIV-status behouden; er hebben zich dus bijna geen nieuwe besmettingen voorgedaan;
  • Landbouwactiviteiten vormen een belangrijk bestanddeel; ze worden door regeringsmensen begeleid

Verhalen uit de praktijk
Lees hier hoe het werkt, zoals in het verhaal van een discordant couple of in dat van Gabriel Makokha.
Een (engelstalig) overzicht van de ‘lessons learnt’ voor de organisatie MTAA Kenya leest u hier.

 

Reageren is niet mogelijk