MTAA KENYA

De Keniaanse Gertrude Lwanga is de oprichtster van MTAA. Als hoofd van de Mother and Child Clinic in Mumias werd zij geconfronteerd met de om zich heen grijpende ziekte Aids. MTAA treedt in contact met de dorpsoudsten over de tradities die de verspreiding daarvan bevorderen.

Mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd worden aangespoord om zich als lid bij MTAA aan te melden. Echtparen worden gezamenlijk voorbereid op hun HIV-test; dit voorkomt onderlinge geheimhouding. Is een van beiden besmet dan leren ze om te gaan met dit lastige gegeven. MTAA verzorgt trainingen voor de leden en geeft ondersteuning bij het verbeteren van de levensstandaard.

Op dit moment zijn er in acht dorpen groepen mannen, vrouwen en jongeren lid van MTAA. Hechte groepen van mensen die vrijelijk spreken over Aids, zich hebben laten testen en oplossingen aandragen om besmetting te voorkomen. Ook zijn er gezamenlijke projecten opgezet, zoals bananenplantages, een waterput of het houden van vee. De leden van MTAA ontvangen plantjes en zaden, de groep levert de grond en verzorgt de gewassen. Hierdoor is er voldoende voedsel (een van de zgn. Millennium Goals van de VN). Alle  groepsleden betalen maandelijks een klein bedrag aan de gemeenschappelijke pot, waarop ze zo nodig een beroep kunnen doen. 
Mensen met Aids of weeskinderen worden in deze solidaire groepen opgevangen, waar ze vroeger werden verstoten. In 2015 is er een documentaire gemaakt over MTAA Kenya.


De Keniaanse overheid is zeer geïnteresseerd in de werkwijze van MTAA. Zij verstrekt Aids-testen en ook zaden en zaailingen, in combinatie met landbouwkundige adviezen. Meer over de organisatie en financiën van MTAA leest u hier.

 

Reageren is niet mogelijk