Change the Game!

Change the Game! Gertrude Lwanga en Teresa Owino hebben met goed gevolg een cursus gedaan in Resource Mobilisation and Local Fund Raising. Dat heeft geleid tot een aantal nieuwe impulsen en initiatieven.

Continue reading

MTAA als platform

MTAA wordt meer en meer een platform voor andere organisaties, die dankbaar gebruik maken van de faciliteiten (zowel het gebouw als de organisatie). Een positieve ontwikkeling want zo wordt het bereik van MTAA groter. De doelgroep blijft echter mensen die met HIV leven.

Continue reading