Change the Game!

Change the Game!
Gertrude Lwanga en Teresa Owino hebben met goed gevolg een cursus gedaan in Resource Mobilisation and Local Fund Raising. Dat heeft geleid tot een aantal nieuwe impulsen en initiatieven.

 

Resource mobilisation
De pilot met groenteproject is uitgebreid tot dertig huishoudens uit het netwerk van MTAA. Alle zelfgekweekte groenten worden op een regelmaitg tijdstip verkocht bij het office van MTAA; 40% van de opbrengst wordt afgedragen, 60% is voor de eigenaar. De ambitie is deze handel groot te maken, zodat MTAA meer inkomsten verwerft en onafhankelijker van donaties wordt.

Local Fund Raising
Om lokale fondsen te werven moet de lokale overheid gemotiveerd raken om onderwerpen als HIV-verspreiding, tienerzwangerschappen en drugsverslaving aan te pakken. Twee groepen officials werden uitgenodigd voor een driedaagse training, die met veel enthousiasme doorlopen werd.
Na deze training maakten de negentien assistant chiefs van Mumias East Sub-County een actieplan om mensen uit de community te bereiken, te beginnen met adolescenten en jongeren. De assistent chiefs van vier sublocaties organiseerden dag bijeenkomsten voor vierhonderd adolescenten en honderdtwintig jongeren over deze onderwerpen. Hun verslag is hier te lezen. MTAA heeft haar kennis kunnen delen zonder financieel te hoeven bijdragen. 

De cursus van Gertrude en Teresa werd gegeven door de Kenyan Community Development Foundation (KCDF), partnerorganisatie van de Wilde Ganzen.

Officials are shown around at the MTAA-site

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk