DRAAG JE STEENTJE BIJ!

Er is 33.000 euro nodig om een bescheiden conferentiecentrum voor MTAA neer te zetten. Stichting Wilde Ganzen heeft 10.500 euro toegezegd onder de voorwaarde dat we zelf de resterende 22.500 euro inzamelen. Help je mee?

We gaan het huis bouwen met 450 symbolische bakstenen van 50 euro per stuk. Een benefietdiner in april heeft reeds 7000 euro – maar liefst 140 stenen – opgebracht. Voor het resterende bedrag moeten er nog 310 stenen verkocht worden. Draag je steentje bij, koop een of meer bakstenen en zie het gebouw ontstaan. Hoe roder het gebouw op de afbeelding, des te dichter we bij het doel zijn!

Maak je bijdrage svp over op NL27RABO 0125842325, t.n.v. MTAA Nederland, o.v.v. het aantal stenen. MTAA heeft de ANBI-status. Uw bijdrage is dus voor de fiscus aftrekbaar. Heel erg bedankt!

Reageren is niet mogelijk